пʼятниця, 8 червня 2018 р.


Аналіз роботи методичного об’єднання
 вчителів початкової школи
Мелодія починається з першої ноти, саме вона визначає її характер.
Початкова школа – своєрідна перша нота шкільного життя.
Що може буть дорожче за дитя, якого любиш ти до забуття?
Але піднять його на власні ноги – для цього треба все життя.
  Протягом 2017/2018 навчального року вчителі молодших класів працювали творчо, наполегливо, ефективно та результативно.
У міському методичному об’єднанні  16 вчителів  початкових класів.
Вчителі працювали над проблемою: «Формувати громадянина, найвищою цінністю якого є любов до Батьківщини і свого народу». В.Сухомлинський
Проводилось велика робота з реалізації даного проблемного питання. Це проведення засідань методоб’єднання вчителів початкових класів,   творчих звітів учителів, участь учнів у конкурсах і олімпіадах, виготовлення наочних посібників, дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення навчально-матеріальної бази початкових класів, співпраця початкової ланки та ДНЗ, участь педагогів початкових класів  у вебінарах, конференціях, у виставці педагогічних ідей області.
  
Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду проводилося шляхом опрацювання і реалізації основних положень нормативних і директивних документів про освіту; шляхом опрацювання новинок методичної літератури, проведення «круглих столів», семінарів з метою обміну досвідом; проведення творчих звітів учителів, що атестуються.

Було сплановано і проведено 3 засідання методоб’єднання вчителів початкових класів, які проведено на базі СЗШ № 2 і СЗШ № 9.
На засіданнях були обговорені і опрацьовані різні питання:
- план роботи ММо вчителів 4 класів;
- методичні рекомендації щодо проведення першого уроку;
- опрацюванні інструктивно-методичного листа «Вимоги щодо ведення журналу та підпису зошитів у 4 класі», щодо «Організації навчально-виховного процесу у 2017-2018 н.р.»;
- завдання до ДПА (укр.мова та математика), рекомендації щодо проведення ДПА і т.д.
  
Кожен вчитель брав участь у роботі ММО: готували доповіді, реферати, які обговорювали та аналізували на засіданнях.
Особливим питанням була НУШ.
           Свою  діяльність  вчителі  початкових  класів  спрямовують  на  пошук      наукових  новинок,  на  створення  творчої  атмосфери,  модернізацію  форм,     методів  та  засобів  навчання  та  виховання  дітей,  а  головне    на  реалізацію   принципу  рівноправного  діалогу  між  учителем  та  учнем.
Учні 4 класів прийняли активну участь у конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Патріот», «Соняшник». Отримали сертифікати та подарунки.
В конкурсі Петра Яцика учениця Білоус Т.Д. зайняла І місце, учениця Швець І.Г. зайняла ІІ місце, учениця Дехти Т.Я. зайняла ІV місце по місту.
Всі вчителі 4 класів пройшли курси  з основ здоров’я на базі СЗШ №9 і отримали сертифікати.
На платформі едера всі вчителі пройшли дистанційні курси та отримали електронний сертифікат, який є обов’язковим для тих, хто набирає 1 клас, і він зараховуватиметься як підвищення кваліфікаці На курсах познайомилися  з новим Державним стандартом початкової освіти та методиками компетентністного навчання. Це один із обов'язкових етапів підвищення кваліфікації педагогів, які навчатимуть 1-й клас з вересня 2018 року та 2019 року (Наказ МОНУ від 15.01.2018 р. № 34 та №36)
Курс складався з 6 модулів. Серед них – Державний стандарт початкової освіти, методики компетентнісного навчання, інклюзивна освіта. Окремий блок присвячений нейропсихології: науці, що дозволяє вчителю зрозуміти особливості функціонування мозку дитини, виявити причини труднощів у навчанні та виправити їх.
На порталі превентивної освіти вчителі пройщли онлайн курси і отримали відповідні сертифікати з "Основи здоров’язбережної компетентності",  та "Вчимося жити разом". Дистанційні онлайн курси  "Вчимося жити разом", "Основи здоров’язбережної компетентності" є складовими двокомпонентної моделі підготовки педагогів як в рамках діючих стандартів освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура», так і  в рамках  освітньої галузі "Соціальна і здоров'язбережна" передбаченою концепцією і проектом стандарту Нової української школи. 

Також всі вчителі методоб’єднання пройшли настановчу і другу-очну сесію з підвищення кфаліфікації педагогів НУШ. А з 18 по 22 червня пройдуть підсумкову очну сесію, в кінці якої всі отримають сертифікати.

   Аналіз роботи свідчить, що за минулий рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до саморозвитку, підвищення кваліфікації,  виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку його ефективних форм і методів і це дає  підставу  зробити  висновок,  що  завдання,  які  випливають  з  науково методичної  проблеми  об’єднання,  в  основному  виконано.
  Виходячи з аналізу підсумків навчально - виховного процесу за минулий рік, методичне об’єднання в поточному навчальному році працюватиме над вирішенням таких проблем:
- вивчення та впровадження у практику досягнень психолого-педагогічної науки, прогресивного педагогічного досвіду;
- вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних розробок, інструкцій, рекомендацій до змісту, форм і методів проведення уроку, позакласної та позашкільної  роботи в НУШ
- оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями, найдосконалішими формами, методами та прийомами навчання учнів початкової школи;
- виготовлення наочних посібників, дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення навчально - матеріальної бази початкових класів; створення навчальних кабінетів відповідно до сучасних вимог
- забезпечення формування вимог до сформованості обчислювальних навичок, навичок само- і взаємоаналізу, до грамотного письма та культури мовлення учнів;
- ефективна  робота з обдарованими учнями;
 -   висвітлення власних педагогічних доробок у педагогічній пресі.
Раціональне поєднання колективної мудрості та індивідуальної творчості дає змогу віднаходити  нові шляхи до вершин педагогічної майстерності за умов здорового психологічного мікроклімату у колективі, що ґрунтується на взаємоповазі, вмінні радіти за успіхи іншого і вітати те, що вирізняє кожного з-поміж решти, – самобутню творчу індивідуальність.
    ММО  вчителів  початкових  класів  дбає  про  те,  щоб  школа  була:
– школою  радості  для  учня;
– школою  творчості  для  вчителя;
– школою  спокою  для  батьків.Немає коментарів:

Опублікувати коментар