понеділок, 30 вересня 2019 р.


           НУШ  це ключова реформа Міністерства освіти і науки. 
         Нова українська школа, впровадження якої розпочалося з 01 вересня 2018 року, має на меті формувати нову  успішну людину.
         Успішність людини  в наш час передбачає наявність громадянської, соціальної компетентностей, уміння спілкуватися з людьми, збереження власного здоров’я, вміння володіти своїм емоційним станом, вміння навчатися впродовж життя й критичне мислення, підприємливість та інноваційність.
           І всі ці компетентності знайшли своє відображення в концепції Нової української школи.
     Методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2018-2019 навчальному році  працювало  над проблемою: «Розвиток соціальної компетентності школярів на уроках в сучасній школі».
        Мета роботи методичного об'єднання вчителів - створення комфортних умов для навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, відчуває себе частинкою соціуму, його невід'ємною ланкою. Тому ця проблема і охопила всі сфери шкільного життя, весь навчально-виховний процес, де в центрі стоїть особистість - учень, з інтелектуальним, фізичним, творчим потенціалом.

           Робота методичного об’єднання була спрямована на
·                   підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти;
·                   застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій;
·                   створення умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів;
·                   інтеграцію у навчально-виховному процесі дітей з особливими потребами.

           Одним із шляхів підвищення професійної компетентності педагога є атестація, яку кожен вчитель проходить раз на 5 років.

          У 2018/2019 навчальному році, згідно графіка атестації педагогічних працівників, було проатестовано вчителів початкових класів Шелякіну А.В., Борищак Н.І., Цехмістро О.І., Міхольську О.І., Пахарчук І.В., Дехту Т.Я.

                                                                
         Міхольська О.І.  і  Цехмістро О.М. підтвердили вищу категорію і звання «вчитель-методист»,  Дехта Т.Я. і  Борищак Н.І. підтвердили вищу категорію і звання «старший вчитель», Пахарчук І.В. підвищила  категорію – з І категорії на вищу.

        За результатами атестації на 2019  рік встановлено:
а) вищу категорію – 10 вч.;
   І категорію 2 вч.;
   ІІ категорію –  -  ;
   категорію «спеціаліст» - 4 вч.

б) звання«Старший вчитель» - 5 вч.
в) звання «Вчитель-методист»-4 вч.
        Вищу освіту мають 15 вчителів,   середню-спеціальну -1 вчитель, троє вчителів навчаються  – Шелякіна А.В.,  Кононець О.О.,  Протас В.В.
 
       На засіданнях обговорювались питання, що  стосувалися модернізації  змісту освіти у вимірі сьогодення:
ü    модельні навчальні програми;
ü    інтегроване навчання;
ü    організація ефективного і безпечного освітнього середовища;
ü    особливості організації освітнього процесу в 1 класах у 2018-2019 навчальному році ;
ü    оцінювання навчальних досягнень учнів та  особливості організації освітнього процесу в інклюзивному середовищі.
       Свою  діяльність  вчителі  1-х  класів  спрямовують  на  пошук  наукових  новинок,  на  створення  творчої  атмосфери,  модернізацію  форм,  методів  та  засобів  навчання  та  виховання  дітей,  а  головне    на  реалізацію  принципу  рівноправного  діалогу  між  учителем  та  учнем.
     
      Реформування системи освіти в Україні, зокрема початкової, актуалізує пошук технологій, адекватних до сучасної мети і завдань, що знайшло відображення в концепції «Нової української школи» (2017).
      Розбудова нової української школи може бути ефективною за умови вивчення й упровадження в освітній процес продуктивних здобутків і досвіду зарубіжних освітніх систем із означеної проблеми.
     Вчителі розглянули навички Daily-5 (читання для себе, читання для когось, слухання, робота зі словами, письмо для себе) і Daily-3.
     На відміну від специфіки роботи вчителя у традиційній українській школі, вчителі, що працюють за технологією Daily, взаємодіють з тими здобувачами освіти , хто потребує їхньої уваги  . Учителі працюють з маленькою групою дітей, а решта учнів працює самостійно. У кінці дня вчителі спілкуються з кожним учнем. Вони підсумовують успішні досягнення, які дитина мала протягом дня.

      Члени ММО брали активну участь у  тренінгах, аукціонах методичних ідей, практикумах.

         Формування особистості і її розвиток здійснюються в процесі навчання, якщо виконуються важливі умови:
·                   Створення позитивного настрою до навчання.
·                   Відчуття позитивної атмосфери у колективі для здійснення спільної мети.
·                   Можливість висказувати свою думку і вислуховувати товаришів.
·                   Учитель - це друг, радник, старший товариш.

        Всі ці умови здійснюють інтерактивні технології кооперативного навчання: робота в парах і групах. Головна мета групової  і парної роботи - розвиток мислення учнів. 
         З 1 вересня 2018 року  українські першокласники навчаються за допомогою наборів LEGO. А все завдяки благодійній ініціативі фонду The LEGO Foundation, який наразі активно займається освітніми проектами.
      Багато хто за старою звичкою сприймає конструктори від  LEGO як цікаву іграшку, якою можна гратися дома, а от до школи – зась.
      Проте не все так просто. LEGO почали використовувати в освітніх цілях ще в 1960-х роках минулого століття, тож не дивно, що згодом керівництво компанії вирішило створити окремий департамент з розвитку освітньої продукції.
         З того часу популярність наборів в освіті тільки росте. При чому особливо актуальним є їх використання дітьми молодшого шкільного віку, оскільки дозволяє допитливим та активним дітям на 100% проявити свої можливості та творчі нахили.
        Багато  завдань, які можна виконувати з допомогою конструктора.      
МОН спеціально розробило офіційний посібник «Шість цеглинок» від The LEGO Foundation.
       Прийшовши до першого класу, діти швидко вчаться розуміти, що навчання та гра – різні речі, які між собою ніяк не пов’язані.
         Тому уроки для них швидко стають дуже нудними, але проблема в тому, що у такому віці діти ще хочуть та мають гратися.
       Звісно, вчити здобувачів освіти  математиці треба, але можна робити це не нудно, а навпаки, оригінально та весело.
        З допомогою всього кількох цеглинок  юні  здобувачі освіти протягом навчального року вчились  рахувати, розв’язувати задачі ,робити звуко-буквений аналіз слів, знаходити зайвий предмет, складати речення, працювати в парі і групі.

        Самоосвіта педагога – це складова моделі розвитку ключових компетентностей учителів початкових класів і один із шляхів реалізації проблеми.
        Сьогодні важливим є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати та управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись впродовж життя.
       Результатом цього є самодостатня, творча особистість педагога. Професійне самовдосконалення вчителя здійснювалось через самоосвіту, а також через активну участь у різноманітних методичних заходах.
       Члени МО брали активну участь у семінарах, майстер-класах, тренінгах, які проводили в своїх школах.
      
       Так, вчителі 1-х класів гуманітарної гімназії ім.Т.Шевченка прийняли участь у педраді «Створення  в  колективі  закладу  освіти  умов  для  реалізації  Концепції НУШ:  обмін сучасними підходами,  ідеями  та творчими задумами»,  а вчитель  Міхольська О.І.  познайомила  педагогічний  колектив           СЗОШ № 9  з  навичками  Daily-5   і  Daily-3.

     27 серпня 2018 року стартував сезон Інтернет-олімпіад «Всеосвіта 2018-2019» . Діти 1-А і 1-Б класів СЗОШ № 9 (класоводи Міхольська О.І., Кононець О.О.) взяли участь у семи олімпіадах.      Успішно виконавши  цікаві завдання в онлайн- та офлайн-режимі, учні отримали ексклюзивні грамоти та свідоцтва.
        
         З першого дня навчання педагоги    1-х класів прагнули  підсилювати виховний потенціал уроків і позаурочних заходів, формувати і закріплювати традиції своїх шкіл.     
        Для створення і згуртування дитячого колективу активно використовувалися форми гри і свята. Здобувачі освіти  брали участь у різноманітних виховних заходах, відвідували музеї, побували на екскурсіях тощо.
    Протягом року вчителі підготували і провели виховні заходи:       родинне свято «Мамин день», осінній ярмарок, «Новорічні пригоди»,  «Свято Букваря», свято «Святий Миколай, у кожну родину завітай!», та інші.
        Багато уваги вчителі 1-х класів приділяли вихованню екологічної грамотності своїх першокласників.
  
        22 квітня в НВК « Марганецька ЗОШ І – ІІІ ст. № 5 – ДНЗ» відбулася виставка виробів з промислових відходів під гаслом "Врятуємо планету разом!" Активними учасниками виставки стали першокласники НУШ.
         Діти СЗОШ № 9 під час тематичного тижня «Весна» вчились висаджувати і доглядати насіння різних культур.
      
          Система роботи в початкових класах побудована так, що всі заходи готуються спільно: учитель -  батьки  -  діти, що допомагає згуртувати дитячі колективи.
          Цьогорічні першокласники будуть навчатися в школі вже 12 років.
          Розбудова НУШ – це довготермінова реформа, але ми всі сподіваємося, що зміни, які чекають українських школярів і вчителів, дадуть змогу покращити якість освіти та наблизити її до кращих європейських та світових стандартів.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар