понеділок, 30 вересня 2019 р.
           НУШ  це ключова реформа Міністерства освіти і науки. 
         Нова українська школа, впровадження якої розпочалося з 01 вересня 2018 року, має на меті формувати нову  успішну людину.
         Успішність людини  в наш час передбачає наявність громадянської, соціальної компетентностей, уміння спілкуватися з людьми, збереження власного здоров’я, вміння володіти своїм емоційним станом, вміння навчатися впродовж життя й критичне мислення, підприємливість та інноваційність.
           І всі ці компетентності знайшли своє відображення в концепції Нової української школи.
     Методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2018-2019 навчальному році  працювало  над проблемою: «Розвиток соціальної компетентності школярів на уроках в сучасній школі».
        Мета роботи методичного об'єднання вчителів - створення комфортних умов для навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, відчуває себе частинкою соціуму, його невід'ємною ланкою. Тому ця проблема і охопила всі сфери шкільного життя, весь навчально-виховний процес, де в центрі стоїть особистість - учень, з інтелектуальним, фізичним, творчим потенціалом.

           Робота методичного об’єднання була спрямована на
·                   підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти;
·                   застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій;
·                   створення умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів;
·                   інтеграцію у навчально-виховному процесі дітей з особливими потребами.

           Одним із шляхів підвищення професійної компетентності педагога є атестація, яку кожен вчитель проходить раз на 5 років.

          У 2018/2019 навчальному році, згідно графіка атестації педагогічних працівників, було проатестовано вчителів початкових класів Шелякіну А.В., Борищак Н.І., Цехмістро О.І., Міхольську О.І., Пахарчук І.В., Дехту Т.Я.

                                                                
         Міхольська О.І.  і  Цехмістро О.М. підтвердили вищу категорію і звання «вчитель-методист»,  Дехта Т.Я. і  Борищак Н.І. підтвердили вищу категорію і звання «старший вчитель», Пахарчук І.В. підвищила  категорію – з І категорії на вищу.

        За результатами атестації на 2019  рік встановлено:
а) вищу категорію – 10 вч.;
   І категорію 2 вч.;
   ІІ категорію –  -  ;
   категорію «спеціаліст» - 4 вч.

б) звання«Старший вчитель» - 5 вч.
в) звання «Вчитель-методист»-4 вч.
        Вищу освіту мають 15 вчителів,   середню-спеціальну -1 вчитель, троє вчителів навчаються  – Шелякіна А.В.,  Кононець О.О.,  Протас В.В.
 
       На засіданнях обговорювались питання, що  стосувалися модернізації  змісту освіти у вимірі сьогодення:
ü    модельні навчальні програми;
ü    інтегроване навчання;
ü    організація ефективного і безпечного освітнього середовища;
ü    особливості організації освітнього процесу в 1 класах у 2018-2019 навчальному році ;
ü    оцінювання навчальних досягнень учнів та  особливості організації освітнього процесу в інклюзивному середовищі.
       Свою  діяльність  вчителі  1-х  класів  спрямовують  на  пошук  наукових  новинок,  на  створення  творчої  атмосфери,  модернізацію  форм,  методів  та  засобів  навчання  та  виховання  дітей,  а  головне    на  реалізацію  принципу  рівноправного  діалогу  між  учителем  та  учнем.
     
      Реформування системи освіти в Україні, зокрема початкової, актуалізує пошук технологій, адекватних до сучасної мети і завдань, що знайшло відображення в концепції «Нової української школи» (2017).
      Розбудова нової української школи може бути ефективною за умови вивчення й упровадження в освітній процес продуктивних здобутків і досвіду зарубіжних освітніх систем із означеної проблеми.
     Вчителі розглянули навички Daily-5 (читання для себе, читання для когось, слухання, робота зі словами, письмо для себе) і Daily-3.
     На відміну від специфіки роботи вчителя у традиційній українській школі, вчителі, що працюють за технологією Daily, взаємодіють з тими здобувачами освіти , хто потребує їхньої уваги  . Учителі працюють з маленькою групою дітей, а решта учнів працює самостійно. У кінці дня вчителі спілкуються з кожним учнем. Вони підсумовують успішні досягнення, які дитина мала протягом дня.

      Члени ММО брали активну участь у  тренінгах, аукціонах методичних ідей, практикумах.

         Формування особистості і її розвиток здійснюються в процесі навчання, якщо виконуються важливі умови:
·                   Створення позитивного настрою до навчання.
·                   Відчуття позитивної атмосфери у колективі для здійснення спільної мети.
·                   Можливість висказувати свою думку і вислуховувати товаришів.
·                   Учитель - це друг, радник, старший товариш.

        Всі ці умови здійснюють інтерактивні технології кооперативного навчання: робота в парах і групах. Головна мета групової  і парної роботи - розвиток мислення учнів. 
         З 1 вересня 2018 року  українські першокласники навчаються за допомогою наборів LEGO. А все завдяки благодійній ініціативі фонду The LEGO Foundation, який наразі активно займається освітніми проектами.
      Багато хто за старою звичкою сприймає конструктори від  LEGO як цікаву іграшку, якою можна гратися дома, а от до школи – зась.
      Проте не все так просто. LEGO почали використовувати в освітніх цілях ще в 1960-х роках минулого століття, тож не дивно, що згодом керівництво компанії вирішило створити окремий департамент з розвитку освітньої продукції.
         З того часу популярність наборів в освіті тільки росте. При чому особливо актуальним є їх використання дітьми молодшого шкільного віку, оскільки дозволяє допитливим та активним дітям на 100% проявити свої можливості та творчі нахили.
        Багато  завдань, які можна виконувати з допомогою конструктора.      
МОН спеціально розробило офіційний посібник «Шість цеглинок» від The LEGO Foundation.
       Прийшовши до першого класу, діти швидко вчаться розуміти, що навчання та гра – різні речі, які між собою ніяк не пов’язані.
         Тому уроки для них швидко стають дуже нудними, але проблема в тому, що у такому віці діти ще хочуть та мають гратися.
       Звісно, вчити здобувачів освіти  математиці треба, але можна робити це не нудно, а навпаки, оригінально та весело.
        З допомогою всього кількох цеглинок  юні  здобувачі освіти протягом навчального року вчились  рахувати, розв’язувати задачі ,робити звуко-буквений аналіз слів, знаходити зайвий предмет, складати речення, працювати в парі і групі.

        Самоосвіта педагога – це складова моделі розвитку ключових компетентностей учителів початкових класів і один із шляхів реалізації проблеми.
        Сьогодні важливим є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати та управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись впродовж життя.
       Результатом цього є самодостатня, творча особистість педагога. Професійне самовдосконалення вчителя здійснювалось через самоосвіту, а також через активну участь у різноманітних методичних заходах.
       Члени МО брали активну участь у семінарах, майстер-класах, тренінгах, які проводили в своїх школах.
      
       Так, вчителі 1-х класів гуманітарної гімназії ім.Т.Шевченка прийняли участь у педраді «Створення  в  колективі  закладу  освіти  умов  для  реалізації  Концепції НУШ:  обмін сучасними підходами,  ідеями  та творчими задумами»,  а вчитель  Міхольська О.І.  познайомила  педагогічний  колектив           СЗОШ № 9  з  навичками  Daily-5   і  Daily-3.

     27 серпня 2018 року стартував сезон Інтернет-олімпіад «Всеосвіта 2018-2019» . Діти 1-А і 1-Б класів СЗОШ № 9 (класоводи Міхольська О.І., Кононець О.О.) взяли участь у семи олімпіадах.      Успішно виконавши  цікаві завдання в онлайн- та офлайн-режимі, учні отримали ексклюзивні грамоти та свідоцтва.
        
         З першого дня навчання педагоги    1-х класів прагнули  підсилювати виховний потенціал уроків і позаурочних заходів, формувати і закріплювати традиції своїх шкіл.     
        Для створення і згуртування дитячого колективу активно використовувалися форми гри і свята. Здобувачі освіти  брали участь у різноманітних виховних заходах, відвідували музеї, побували на екскурсіях тощо.
    Протягом року вчителі підготували і провели виховні заходи:       родинне свято «Мамин день», осінній ярмарок, «Новорічні пригоди»,  «Свято Букваря», свято «Святий Миколай, у кожну родину завітай!», та інші.
        Багато уваги вчителі 1-х класів приділяли вихованню екологічної грамотності своїх першокласників.
  
        22 квітня в НВК « Марганецька ЗОШ І – ІІІ ст. № 5 – ДНЗ» відбулася виставка виробів з промислових відходів під гаслом "Врятуємо планету разом!" Активними учасниками виставки стали першокласники НУШ.
         Діти СЗОШ № 9 під час тематичного тижня «Весна» вчились висаджувати і доглядати насіння різних культур.
      
          Система роботи в початкових класах побудована так, що всі заходи готуються спільно: учитель -  батьки  -  діти, що допомагає згуртувати дитячі колективи.
          Цьогорічні першокласники будуть навчатися в школі вже 12 років.
          Розбудова НУШ – це довготермінова реформа, але ми всі сподіваємося, що зміни, які чекають українських школярів і вчителів, дадуть змогу покращити якість освіти та наблизити її до кращих європейських та світових стандартів.

пʼятниця, 8 червня 2018 р.


Аналіз роботи методичного об’єднання
 вчителів початкової школи
Мелодія починається з першої ноти, саме вона визначає її характер.
Початкова школа – своєрідна перша нота шкільного життя.
Що може буть дорожче за дитя, якого любиш ти до забуття?
Але піднять його на власні ноги – для цього треба все життя.
  Протягом 2017/2018 навчального року вчителі молодших класів працювали творчо, наполегливо, ефективно та результативно.
У міському методичному об’єднанні  16 вчителів  початкових класів.
Вчителі працювали над проблемою: «Формувати громадянина, найвищою цінністю якого є любов до Батьківщини і свого народу». В.Сухомлинський
Проводилось велика робота з реалізації даного проблемного питання. Це проведення засідань методоб’єднання вчителів початкових класів,   творчих звітів учителів, участь учнів у конкурсах і олімпіадах, виготовлення наочних посібників, дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення навчально-матеріальної бази початкових класів, співпраця початкової ланки та ДНЗ, участь педагогів початкових класів  у вебінарах, конференціях, у виставці педагогічних ідей області.
  
Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду проводилося шляхом опрацювання і реалізації основних положень нормативних і директивних документів про освіту; шляхом опрацювання новинок методичної літератури, проведення «круглих столів», семінарів з метою обміну досвідом; проведення творчих звітів учителів, що атестуються.

Було сплановано і проведено 3 засідання методоб’єднання вчителів початкових класів, які проведено на базі СЗШ № 2 і СЗШ № 9.
На засіданнях були обговорені і опрацьовані різні питання:
- план роботи ММо вчителів 4 класів;
- методичні рекомендації щодо проведення першого уроку;
- опрацюванні інструктивно-методичного листа «Вимоги щодо ведення журналу та підпису зошитів у 4 класі», щодо «Організації навчально-виховного процесу у 2017-2018 н.р.»;
- завдання до ДПА (укр.мова та математика), рекомендації щодо проведення ДПА і т.д.
  
Кожен вчитель брав участь у роботі ММО: готували доповіді, реферати, які обговорювали та аналізували на засіданнях.
Особливим питанням була НУШ.
           Свою  діяльність  вчителі  початкових  класів  спрямовують  на  пошук      наукових  новинок,  на  створення  творчої  атмосфери,  модернізацію  форм,     методів  та  засобів  навчання  та  виховання  дітей,  а  головне    на  реалізацію   принципу  рівноправного  діалогу  між  учителем  та  учнем.
Учні 4 класів прийняли активну участь у конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Патріот», «Соняшник». Отримали сертифікати та подарунки.
В конкурсі Петра Яцика учениця Білоус Т.Д. зайняла І місце, учениця Швець І.Г. зайняла ІІ місце, учениця Дехти Т.Я. зайняла ІV місце по місту.
Всі вчителі 4 класів пройшли курси  з основ здоров’я на базі СЗШ №9 і отримали сертифікати.
На платформі едера всі вчителі пройшли дистанційні курси та отримали електронний сертифікат, який є обов’язковим для тих, хто набирає 1 клас, і він зараховуватиметься як підвищення кваліфікаці На курсах познайомилися  з новим Державним стандартом початкової освіти та методиками компетентністного навчання. Це один із обов'язкових етапів підвищення кваліфікації педагогів, які навчатимуть 1-й клас з вересня 2018 року та 2019 року (Наказ МОНУ від 15.01.2018 р. № 34 та №36)
Курс складався з 6 модулів. Серед них – Державний стандарт початкової освіти, методики компетентнісного навчання, інклюзивна освіта. Окремий блок присвячений нейропсихології: науці, що дозволяє вчителю зрозуміти особливості функціонування мозку дитини, виявити причини труднощів у навчанні та виправити їх.
На порталі превентивної освіти вчителі пройщли онлайн курси і отримали відповідні сертифікати з "Основи здоров’язбережної компетентності",  та "Вчимося жити разом". Дистанційні онлайн курси  "Вчимося жити разом", "Основи здоров’язбережної компетентності" є складовими двокомпонентної моделі підготовки педагогів як в рамках діючих стандартів освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура», так і  в рамках  освітньої галузі "Соціальна і здоров'язбережна" передбаченою концепцією і проектом стандарту Нової української школи. 

Також всі вчителі методоб’єднання пройшли настановчу і другу-очну сесію з підвищення кфаліфікації педагогів НУШ. А з 18 по 22 червня пройдуть підсумкову очну сесію, в кінці якої всі отримають сертифікати.

   Аналіз роботи свідчить, що за минулий рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до саморозвитку, підвищення кваліфікації,  виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку його ефективних форм і методів і це дає  підставу  зробити  висновок,  що  завдання,  які  випливають  з  науково методичної  проблеми  об’єднання,  в  основному  виконано.
  Виходячи з аналізу підсумків навчально - виховного процесу за минулий рік, методичне об’єднання в поточному навчальному році працюватиме над вирішенням таких проблем:
- вивчення та впровадження у практику досягнень психолого-педагогічної науки, прогресивного педагогічного досвіду;
- вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних розробок, інструкцій, рекомендацій до змісту, форм і методів проведення уроку, позакласної та позашкільної  роботи в НУШ
- оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями, найдосконалішими формами, методами та прийомами навчання учнів початкової школи;
- виготовлення наочних посібників, дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення навчально - матеріальної бази початкових класів; створення навчальних кабінетів відповідно до сучасних вимог
- забезпечення формування вимог до сформованості обчислювальних навичок, навичок само- і взаємоаналізу, до грамотного письма та культури мовлення учнів;
- ефективна  робота з обдарованими учнями;
 -   висвітлення власних педагогічних доробок у педагогічній пресі.
Раціональне поєднання колективної мудрості та індивідуальної творчості дає змогу віднаходити  нові шляхи до вершин педагогічної майстерності за умов здорового психологічного мікроклімату у колективі, що ґрунтується на взаємоповазі, вмінні радіти за успіхи іншого і вітати те, що вирізняє кожного з-поміж решти, – самобутню творчу індивідуальність.
    ММО  вчителів  початкових  класів  дбає  про  те,  щоб  школа  була:
– школою  радості  для  учня;
– школою  творчості  для  вчителя;
– школою  спокою  для  батьків.пʼятниця, 30 березня 2018 р.

В березні 2018 року в СЗШ №2 відбулося третє засідання вчителів 4 класів. Ткач І.М. виступила з темою "Шестирічки: вікові та психологічні особливості дитини".
Козеко О.І поділилася досвідом роботи в інклюзивному класі, познайомила з особливостями навчання дітей з особливими потребами.
Про принципи та напрямки наступності дошкільної та початкової шкільної освіти у формуванні компетентності особистості розповіла Баглай Д.Г.
З особливостями адаптації першокласників до шкільного колективу познайомила
 Пахарчук І.В.


пʼятниця, 29 грудня 2017 р.

В грудні на базі СЗШ №9 відбулося друге засідання вчителів 4 класів. Розглянули питання про НУШ. З Ванкович Т.С. опрацювали презентацію "НУШ".

Всі члени МО прийняли активну участь в розробці завданнь по ДПА з української мови, літературного читання та математики.
                                                   

.