пʼятниця, 8 червня 2018 р.


Аналіз роботи методичного об’єднання
 вчителів початкової школи
Мелодія починається з першої ноти, саме вона визначає її характер.
Початкова школа – своєрідна перша нота шкільного життя.
Що може буть дорожче за дитя, якого любиш ти до забуття?
Але піднять його на власні ноги – для цього треба все життя.
  Протягом 2017/2018 навчального року вчителі молодших класів працювали творчо, наполегливо, ефективно та результативно.
У міському методичному об’єднанні  16 вчителів  початкових класів.
Вчителі працювали над проблемою: «Формувати громадянина, найвищою цінністю якого є любов до Батьківщини і свого народу». В.Сухомлинський
Проводилось велика робота з реалізації даного проблемного питання. Це проведення засідань методоб’єднання вчителів початкових класів,   творчих звітів учителів, участь учнів у конкурсах і олімпіадах, виготовлення наочних посібників, дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення навчально-матеріальної бази початкових класів, співпраця початкової ланки та ДНЗ, участь педагогів початкових класів  у вебінарах, конференціях, у виставці педагогічних ідей області.
  
Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду проводилося шляхом опрацювання і реалізації основних положень нормативних і директивних документів про освіту; шляхом опрацювання новинок методичної літератури, проведення «круглих столів», семінарів з метою обміну досвідом; проведення творчих звітів учителів, що атестуються.

Було сплановано і проведено 3 засідання методоб’єднання вчителів початкових класів, які проведено на базі СЗШ № 2 і СЗШ № 9.
На засіданнях були обговорені і опрацьовані різні питання:
- план роботи ММо вчителів 4 класів;
- методичні рекомендації щодо проведення першого уроку;
- опрацюванні інструктивно-методичного листа «Вимоги щодо ведення журналу та підпису зошитів у 4 класі», щодо «Організації навчально-виховного процесу у 2017-2018 н.р.»;
- завдання до ДПА (укр.мова та математика), рекомендації щодо проведення ДПА і т.д.
  
Кожен вчитель брав участь у роботі ММО: готували доповіді, реферати, які обговорювали та аналізували на засіданнях.
Особливим питанням була НУШ.
           Свою  діяльність  вчителі  початкових  класів  спрямовують  на  пошук      наукових  новинок,  на  створення  творчої  атмосфери,  модернізацію  форм,     методів  та  засобів  навчання  та  виховання  дітей,  а  головне    на  реалізацію   принципу  рівноправного  діалогу  між  учителем  та  учнем.
Учні 4 класів прийняли активну участь у конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Патріот», «Соняшник». Отримали сертифікати та подарунки.
В конкурсі Петра Яцика учениця Білоус Т.Д. зайняла І місце, учениця Швець І.Г. зайняла ІІ місце, учениця Дехти Т.Я. зайняла ІV місце по місту.
Всі вчителі 4 класів пройшли курси  з основ здоров’я на базі СЗШ №9 і отримали сертифікати.
На платформі едера всі вчителі пройшли дистанційні курси та отримали електронний сертифікат, який є обов’язковим для тих, хто набирає 1 клас, і він зараховуватиметься як підвищення кваліфікаці На курсах познайомилися  з новим Державним стандартом початкової освіти та методиками компетентністного навчання. Це один із обов'язкових етапів підвищення кваліфікації педагогів, які навчатимуть 1-й клас з вересня 2018 року та 2019 року (Наказ МОНУ від 15.01.2018 р. № 34 та №36)
Курс складався з 6 модулів. Серед них – Державний стандарт початкової освіти, методики компетентнісного навчання, інклюзивна освіта. Окремий блок присвячений нейропсихології: науці, що дозволяє вчителю зрозуміти особливості функціонування мозку дитини, виявити причини труднощів у навчанні та виправити їх.
На порталі превентивної освіти вчителі пройщли онлайн курси і отримали відповідні сертифікати з "Основи здоров’язбережної компетентності",  та "Вчимося жити разом". Дистанційні онлайн курси  "Вчимося жити разом", "Основи здоров’язбережної компетентності" є складовими двокомпонентної моделі підготовки педагогів як в рамках діючих стандартів освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура», так і  в рамках  освітньої галузі "Соціальна і здоров'язбережна" передбаченою концепцією і проектом стандарту Нової української школи. 

Також всі вчителі методоб’єднання пройшли настановчу і другу-очну сесію з підвищення кфаліфікації педагогів НУШ. А з 18 по 22 червня пройдуть підсумкову очну сесію, в кінці якої всі отримають сертифікати.

   Аналіз роботи свідчить, що за минулий рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до саморозвитку, підвищення кваліфікації,  виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку його ефективних форм і методів і це дає  підставу  зробити  висновок,  що  завдання,  які  випливають  з  науково методичної  проблеми  об’єднання,  в  основному  виконано.
  Виходячи з аналізу підсумків навчально - виховного процесу за минулий рік, методичне об’єднання в поточному навчальному році працюватиме над вирішенням таких проблем:
- вивчення та впровадження у практику досягнень психолого-педагогічної науки, прогресивного педагогічного досвіду;
- вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних розробок, інструкцій, рекомендацій до змісту, форм і методів проведення уроку, позакласної та позашкільної  роботи в НУШ
- оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями, найдосконалішими формами, методами та прийомами навчання учнів початкової школи;
- виготовлення наочних посібників, дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення навчально - матеріальної бази початкових класів; створення навчальних кабінетів відповідно до сучасних вимог
- забезпечення формування вимог до сформованості обчислювальних навичок, навичок само- і взаємоаналізу, до грамотного письма та культури мовлення учнів;
- ефективна  робота з обдарованими учнями;
 -   висвітлення власних педагогічних доробок у педагогічній пресі.
Раціональне поєднання колективної мудрості та індивідуальної творчості дає змогу віднаходити  нові шляхи до вершин педагогічної майстерності за умов здорового психологічного мікроклімату у колективі, що ґрунтується на взаємоповазі, вмінні радіти за успіхи іншого і вітати те, що вирізняє кожного з-поміж решти, – самобутню творчу індивідуальність.
    ММО  вчителів  початкових  класів  дбає  про  те,  щоб  школа  була:
– школою  радості  для  учня;
– школою  творчості  для  вчителя;
– школою  спокою  для  батьків.пʼятниця, 30 березня 2018 р.

В березні 2018 року в СЗШ №2 відбулося третє засідання вчителів 4 класів. Ткач І.М. виступила з темою "Шестирічки: вікові та психологічні особливості дитини".
Козеко О.І поділилася досвідом роботи в інклюзивному класі, познайомила з особливостями навчання дітей з особливими потребами.
Про принципи та напрямки наступності дошкільної та початкової шкільної освіти у формуванні компетентності особистості розповіла Баглай Д.Г.
З особливостями адаптації першокласників до шкільного колективу познайомила
 Пахарчук І.В.


пʼятниця, 29 грудня 2017 р.

В грудні на базі СЗШ №9 відбулося друге засідання вчителів 4 класів. Розглянули питання про НУШ. З Ванкович Т.С. опрацювали презентацію "НУШ".

Всі члени МО прийняли активну участь в розробці завданнь по ДПА з української мови, літературного читання та математики.
                                                   

.

субота, 26 серпня 2017 р.

В серпні 2017 року на базі СЗШ №2  відбулося перше серпневе засідання вчителів 4 класів.
На засіданні Ковальова Л.І проаналізувала роботу ММО, надбання, недоліки та шляхи їх усунення.
Мамонтова Н.В. та Шелякіна А.В. розповіли про особливості організації навчально-виховного процесу в 2017-2018 н.р. та про методичні рекомендації щодо проведення 1 уроку.

З Трофіленко Д.О. обговорили критерії оцінювання навчальних досягнень та обсяг домашніх завдань для учнів 4 класів.
Всі вчителі поділилися новинками навчально-методичної літератури.
 

вівторок, 20 грудня 2016 р.

2 засідання ММО

20 грудня в спеціалізованій загальноосвітній школі № 9 відбулося 2 засідання ММО вчителів 3 класів. На засіданні було розглянуто  сім питань.  Одне з них це - "Концепція початкової освіти". Під час обговорення колеги ділилися своїми враженнями та міркуваннями щодо розвитку початкової освіти.
DSCN4597.JPG
О.М. Цехмістро нагадала про зміни в інструкції до ведення журналу.
"В науку немає коротких шляхів": говорить японська приказка.
DSCN4599.JPGВ останні роки вчителі початкових класів зазначають зниження інтересу дітей до читання.
Пахарчук І.В. поділилася родзинками своєї роботи, а саме методами розвитку читацьких навичок.
Чван Т.В. звернула увагу, що надійна основа успішного навчання є саме читання. Книгу читають не очима, а розумом.
Козенко О. І. поділилася   прийомами роботи, які використовує на уроках позакласного читання.
Вітько І. М.  -  різними способами роботи над словом на уроках
української мови.
 Про особливості уроків розвитку зв'язного мовлення розповіла Баглай Д.Г.
Міхольська О.І. поділилася своїми наробками та цікавинками виховних годин. В кінці зустрічі всі з великим задоволенням продовжили обговорення за чашкою кави.
DSCN4624.JPG

пʼятниця, 16 грудня 2016 р.

Оголошення

Шановні колеги! 20 грудня о 13.30 в ЗОШ № 9 відбудеться міське методичне об'єднання вчителів 3 класів.
Картинки по запросу рисунок собрания учителей

субота, 12 листопада 2016 р.

Всеукраїнські учнівські конкурси

 
   Шановні вчителі! Участь у Конкурсах дасть можливість Вашим учням ще раз перевірити свої вміння застосовувати знання на практиці, відчути азарт змагання і радість успіху, увійти до складу єдиної команди дорослих і дітей, представників великих міст і маленьких селищ з різних куточків України, яких об’єднує прагнення до нових знань. Всі учасники конкурсу одержать сертифікати та сувеніри, а переможці – призи.  
1)Природничий конкурс "КОЛОСОК" (2-10 клас) http://www.kolosok.lviv.ua/                  

2) Міжнародний математичний конкурс "КЕНГУРУ" (2-11 клас) http://www.kangaroo.com.ua/index.php


3)Всеукраїнський фізичний конкурс конкурс "ЛЕВЕНЯ" (7-11 клас) http://www.levenia.com.ua/

4) Всеукраїнський історичний конкурс "ЛЕЛЕКА" (5-11клас) http://gromad-osvita.org.ua

5) Міжнародна гра-конкурс з російської мови"РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК" (2-11 клас) http://rm.kirov.ru/index.htm

6) Міжнародний конкурс з інформатики та комп"ютерної грамотності "БОБЕР" (5-11 клас) http://bober.net.ua/

7) Всеукраїнський конкурс з англійської мови  "ГРИНВІЧ" (2-11 клас) http://uclever.com/

8) Всеукраїнський конкурс з українознавства "ПАТРІОТ" ( 2-11 клас) http://uclever.com/

9) Всеукраїнська українознавча гра з  "СОНЯШНИК" ( 1-11 клас) http://gra-sonyashnyk.com.ua/

10) Всеукраїнський конкурс з українознавства для учителів-україністів  "СОНЯШНИК-вчитель" http://gra-sonyashnyk.com.ua/

11) Всеукраїнська природнича гра   "ГЕЛІАНТУС-природознавство для дорослих"(9-11 клас) http://helianthus.com.ua/

12) Всеукраїнська  гра з англійської мови  "ПАЗЛИ"(3-11 клас) http://puzzle-game.com.ua/