вівторок, 30 червня 2020 р.

Аналіз роботи міського методичного об’єднання вчителів 1-х класів за 2019-2020 н.р.


    Докорінні зміни в соціально-економічних умовах життя українського суспільства спричинили суттєві перетворення в системі освіти. Сьогодні перед школою постає завдання – не просто дати учням певні знання й уміння, а сформувати таку людину, яка здатна творчо мислити, приймати рішення й адаптуватися за будь-яких умов. Це вимагає перебудови діяльності педагога і, в першу чергу, його взаємодії з учнем на користь процесів саморозвитку й самоорганізації.
Керуючись методичною проблемою міста, методичне обєднання учителів перших класів у 2019-2020 навчальному році працювало над проблемою: «Створення умов для розвитку соціальної компетентності та громадянської активності молодшого школяра». 
Метою роботи методичного об’єднання стало: створення комфортних умов для навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, відчує себе частинкою соціуму, його важливою ланкою. Тому ця проблема і охопила всі сфери шкільного життя, весь навчально-виховний процес, де в центрі стоїть особистість – учень, з інтелектуальним, фізичним, творчим потенціалом.
         2019-2020 навчальний рік став для учителів перших класів роком роботи за стандартами «Нової української школи». Виходячи з цього, методичне об’єднання вчителів поставило перед собою такі завдання: всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості і допитливості; створення ефективних засобів методичного супроводу для здійснення освітньої діяльності; інтеграцію у навчально-виховний процес дітей з особливими потребами; забезпечення освітньо-культурних потреб педагогів; розробка стратегічних цілей та оперативне планування освітнього процесу; упровадження сучасних ІКТ навчання в освітній процес; формування позитивного іміджу педагогічної діяльності.
         Якісна освіта з кожним днем стає все більш нагальною проблемою нашого часу, тому вся діяльність педагогічних працівників ММО 1 – х класів була націлена саме на її досягнення, на виховання молодших школярів у сучасних умовах. «Учитель повинен усе життя працювати над самовдосконаленням», - писав В.Сухомлинський. Лише творчий учитель може сформувати творчу особистість, лише творчий учитель буде модератором змін у підходах до  навчання та змісту освіти.
Якісний склад ММО:
                    Вчителів – 15;
                   Вищу освіту мають – 14;
                  Категорії: вища – 9
                  перша – 1
                  друга – 1
          Звання: старший учитель – 7
              вчитель – методист  - 3.
         Протягом 2019 – 2020 навчального року було проведено три засідання методичного обєднання (два – офлайн, одне – онлайн (під час дистанційного навчання)):
1.    Особливості організації освітнього процесу в початкових класах у 2019 – 2020 н.р.
2.    Ефективне навчальне середовище як чинник підвищення якості знань молодшого школяра.
3.    Модернізація змісту освіти. Компетентності сучасного вчителя.
Засідання та обговорення ключових питань проводилося у різних формах:

 •       круглий стіл;
 •        методична скринька;
 •        обмін досвідом;
 •        аукціон педагогічних ідей;
 •       презентація;
 •       панорама ідей;
 •        інфоцентр.
Круглий стіл: «Опрацювання інструктивно - методичних матеріалів МОН України щодо організації навчально – виховного процесу у 2019-2020 н.р. (Розум С.А.); «Групові стратегії навчання в системі НУШ» (Гордієнко А.В.).
Методична скринька: «Ранкові зустрічі як засіб соціалізації учнів» (Ленець В.В.), «Критичне мислення як засіб формування та розвитку  творчих здібностей молодшого школяра» (Розум С.А).
Обмін досвідом: «Планування – основа наукової організації. Обговорення  напрямків роботи ММО на 2019-2020 н.р.» (Розум С.А.), «Інклюзивна освіта – навчаємо і виховуємо разом» (Єрмушкіна Л.М.).
Аукціон педагогічних ідей: «Нестандартні форми роботи з учнями 1 класу» (Олійник Д.С.), «Інноваційні форми роботи з батьками в умовах реформування освіти» (Колісник Т.В.).
Презентації: «Динамічні паузи як один із ефективних методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра та попередження втоми» (Тугай Т.Ю.), « Презентація досвіду роботи Постоєнко О.О.».
Панорама ідей: « Формування особистості молодшого школяра засобами ігрової діяльності « (Смирна І.Г.), «Підсумки роботи ММО за 2019 – 2020 н.р.. Обговорення пропозицій щодо планування роботи на наступний навчальний рік».
Інфоцентр : «Аналіз роботи ММО за 2018 – 2019 н.р.» (Бесараб В.М.).
Доповідь: «Системно – діяльнісний підхід як філософія освіти початкової школи» (Разгільдєєва Л.В.), «Педагогіка партнерства як ключовий компонент НУШ» ( Крамар Л.А.).
     Протягом навчального року вчителі методичного обєднання продовжили займатися самоосвітою. Ними було пройдено 140 вебінарів на освітніх платформах «Всеосвіта», «На урок», «MCFR», «Prometheus». Учителями пройдені онлайн – курси «Бери і роби», «Вчимося жити разом», «Онлайн – сервіси для вчителів», «Цифрові навички для вчителів», «Вчимося жити разом», «Основи здоров’язбережувальної компетентності», «»Медіаграмотність для освітян», «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами», «Наскрізна медіа освіта: Особливості створення навчального Caption video», «Технології дистанційного навчання в початковій школі: рекомендації для профі і не тільки», «Інтернет – олімпіади як інструмент урізноманітнення освітнього процесу», «Впровадження інновацій в школах».
     Учитель ЗОШ №9 Разгільдяєва Л.В. взяла участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інновації в роботі вчителя початкових класів: виклики і реалії НУШ» у м. Львові, її стаття «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ» надрукована у збірнику тез доповідей учасників конференції.
     Учитель ЗОШ №2 Філякіна М.Ю. виборола I місце зонального туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» у номінації «Початкова освіта».
     Видавнича діяльність. Учитель Бесараб В.М. опублікувала 30 конспектів уроків і 3 виховних заходи на платформі «На урок». Разгільдєєва Л.В. розмістила на сайті «Методичний портал» виховний захід «Посвята в першокласники» і урок «Інформаційна безпека», в журналі «Початкова школа» урок з літературного читання «Краса рідної природи. О.Олесь «Степ». Два конспекти уроків Тугай М.Ю. надруковані у збірці «Наскрізна медіаосвіта в НУШ» і на порталі «Медіаосвіта та грамотність». Конспект уроку «Подорож до Лепбукляндії материків» надрукувала Філякіна М.Ю. у збірці «Наскрізна медіаосвіта в НУШ». Постоєнко О.О. опублікувала конспект уроку з навчання грамоти «Закріплення букви Ш, ш. ЇЇ звукового значення» та  виховний захід «На крилах весни прилітають птахи» в електронному освітньому журналі «На урок» .
     2019-2020 навчальний рік став стартовим для впровадження дистанційного навчання в школі. Учителі перших класів прийняли виклик сьогодення і освоювали нові інструменти онлайн – навчання та онлайн – спілкування з батьками та колегами.  Під час карантину освітній процес продовжувався через різноманітні  онлайн-сервіси: Viber, Google classroom, Zoom.
Перспективи діяльності методичного обєднання

 • ефективне впровадження принципів та засад нової української школи;
 •  підвищення теоретичного та практичного рівня вчителів з питання «Нова українська школа
 • освоєння інструментів дистанційного навчання;
 •  впровадження інноваційних сучасних технологій навчання;
 •    спрямування роботи кожного вчителя на навчальні можливості кожного учня;
 •   використовування системного підходу до роботи зі здібними та обдарованими дітьми;
 •   посилення практичного спрямування початкового навчання мови;
 •   формування позитивної мотивації навчально – пізнавальної діяльності;
 •   ефективне використання сучасних інформаційних технологій  щодо забезпечення підвищення пізнавальних інтересів до вивчення української мови, літературного читання, математики;
 •   удосконалення психолого – педагогічної освіти вчителів шляхом друку матеріалів у фахових виданнях й на освітніх сайтах.
                               

пʼятниця, 22 травня 2020 р.

Засідання методичної комісії 1-х класів за темою "Модернізація змісту освіти. компетентності сучасного вчителя.

17 травня 2020 року в онлайн-режимі, з використанням платформи ZOOM, було проведено третє засідання методичної комісії. Під час онлайн-зустрічі учитель ЗОШ №12 Олійник Д.С. розповіла про нестандартні форми роботи з учнями 1 класів відповідно до  концепції НУШ, а саме, про використання педагогічних технологій "Щоденні 5" та "Щоденні 3", звернула увагу  присутніх на поетапність введення цих технологій у навчальний процес, що залучення дітей до таких видів діяльності буде сприяти розвитку читацьких умінь та навичок, розширить словниковий запас першокласників, навчить вільно викладати в майбутньому власні думки усно і письмово ("Щоденні 5"); зацікавить учнів математикою, усуне прогалини у знаннях, відпрацює обчислювальні навички ("Щоденні 3"), а обидві технології навчать працювати дітей у парі, в  групі, самостійно.
Лавриненко Т.М., учитель Добронадіївського НВК, поділилася власним досвідом роботи щодо впровадження діяльнісного підходу до навчання учнів у початкових класах, розкрила особливості впровадження технології рівневої диференціації на уроках математики в умовах НУШ, навела приклади практичних завдань для парної та групової роботи учнів на уроках.
Смирна І.Г., учитель ЗОШ № 7, познайомила колег із власними педагогічними наробками щодо формування особистості школяра засобами ігрової діяльності, звернула увагу присутніх на те, що використання різноманітних ігор на уроках в 1-х класах допомагає формувати інтерес в учнів до навчання, створювати світогляд дитини.
Колісник Т.В., учитель ЗОШ №5, поділилася власним досвідом щодо залучення батьків до освітнього процесу, розповіла про основні шляхи співпраці з ними, презентувала різні стратегії з питань роботи з батьками, такі як тренінги, майстер-класи, скриньки допомоги тощо.
Постоєнко О.О., учитель ЗОШ №9, презентувала досвід своєї роботи за методичною проблемою "Соціалізація молодшого школяра шляхом упровадження інноваційних технологій  у навчально-виховний процес",  розкрила основні напрямки своєї методичної роботи, проаналізувала досягнення та проблеми, окреслила шляхи їх розв'язання в умовах НУШ.
Учителями ММО були зроблені підсумки роботи за 2019-2020 н.р. та обговорені пропозиції щодо планування роботи на 2020-2021 н.р.

пʼятниця, 20 грудня 2019 р.

Засідання методичної комісії учителів 1-х класів за темою "Ефективне навчальне середовище як чинник підвищення якості знань молодшого школяра

Друге засідання методичної комісії учителів 1-х класів проводилося 17 грудня 2019 року на базі ПМШ №11. Під час засідання учителі заслухали доповідь учителя МГТ ім. Шевченка №1 Крамар Л.А., яка детально розкрила термін "педагогіка партнерства",її принципи, правила та вимоги, розповіла про основні умови успішної організації партнерства школи і сім'ї в умовах впровадження НУШ, поділилася власним досвідом з данного питання.
Гордієнко А.В., учитель ЗОШ №5, висвітила питання "Групові стратегії навчання в системі НУШ", провела з колегами практикум щодо впровадження стратегій "Правда чи брехня", "Знайди когось, хто....", "Командне інтерв'ю", які кона використовує на своїх уроках.
Розум С. А., учитель ПМШ №11, розкрила особистості застосування технології критичного мислення для формування та розвитку творчих здібностей молодшого школяра, охарактерезувала основні етапи уроку критичного мислення, поділилася практичними вправами, які систематично використовує на своїх уроках.
М.Ю.Тугай, учитель ЗОШ №2, презентувала різноманітні види динамічних пауз для забезпечення оптимізації рухової активності першокласника на перервах та під час уроків для попередження втоми, запропонувала ряд вправ, які використовує на власних уроках.
Учитель ЗОШ №3 Єрмушкіна Л.М.  розповіла про особливості впровадження інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, окреслила низку проблем, які виникають у процесі роботи, познайомила з умовами успішного навчання дітей з особливими потребами, надала спеціальні рекомендації та поради дефектолога, психолога з данного питання.

понеділок, 30 вересня 2019 р.
           НУШ  це ключова реформа Міністерства освіти і науки. 
         Нова українська школа, впровадження якої розпочалося з 01 вересня 2018 року, має на меті формувати нову  успішну людину.
         Успішність людини  в наш час передбачає наявність громадянської, соціальної компетентностей, уміння спілкуватися з людьми, збереження власного здоров’я, вміння володіти своїм емоційним станом, вміння навчатися впродовж життя й критичне мислення, підприємливість та інноваційність.
           І всі ці компетентності знайшли своє відображення в концепції Нової української школи.
     Методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2018-2019 навчальному році  працювало  над проблемою: «Розвиток соціальної компетентності школярів на уроках в сучасній школі».
        Мета роботи методичного об'єднання вчителів - створення комфортних умов для навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, відчуває себе частинкою соціуму, його невід'ємною ланкою. Тому ця проблема і охопила всі сфери шкільного життя, весь навчально-виховний процес, де в центрі стоїть особистість - учень, з інтелектуальним, фізичним, творчим потенціалом.

           Робота методичного об’єднання була спрямована на
·                   підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти;
·                   застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій;
·                   створення умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів;
·                   інтеграцію у навчально-виховному процесі дітей з особливими потребами.

           Одним із шляхів підвищення професійної компетентності педагога є атестація, яку кожен вчитель проходить раз на 5 років.

          У 2018/2019 навчальному році, згідно графіка атестації педагогічних працівників, було проатестовано вчителів початкових класів Шелякіну А.В., Борищак Н.І., Цехмістро О.І., Міхольську О.І., Пахарчук І.В., Дехту Т.Я.

                                                                
         Міхольська О.І.  і  Цехмістро О.М. підтвердили вищу категорію і звання «вчитель-методист»,  Дехта Т.Я. і  Борищак Н.І. підтвердили вищу категорію і звання «старший вчитель», Пахарчук І.В. підвищила  категорію – з І категорії на вищу.

        За результатами атестації на 2019  рік встановлено:
а) вищу категорію – 10 вч.;
   І категорію 2 вч.;
   ІІ категорію –  -  ;
   категорію «спеціаліст» - 4 вч.

б) звання«Старший вчитель» - 5 вч.
в) звання «Вчитель-методист»-4 вч.
        Вищу освіту мають 15 вчителів,   середню-спеціальну -1 вчитель, троє вчителів навчаються  – Шелякіна А.В.,  Кононець О.О.,  Протас В.В.
 
       На засіданнях обговорювались питання, що  стосувалися модернізації  змісту освіти у вимірі сьогодення:
ü    модельні навчальні програми;
ü    інтегроване навчання;
ü    організація ефективного і безпечного освітнього середовища;
ü    особливості організації освітнього процесу в 1 класах у 2018-2019 навчальному році ;
ü    оцінювання навчальних досягнень учнів та  особливості організації освітнього процесу в інклюзивному середовищі.
       Свою  діяльність  вчителі  1-х  класів  спрямовують  на  пошук  наукових  новинок,  на  створення  творчої  атмосфери,  модернізацію  форм,  методів  та  засобів  навчання  та  виховання  дітей,  а  головне    на  реалізацію  принципу  рівноправного  діалогу  між  учителем  та  учнем.
     
      Реформування системи освіти в Україні, зокрема початкової, актуалізує пошук технологій, адекватних до сучасної мети і завдань, що знайшло відображення в концепції «Нової української школи» (2017).
      Розбудова нової української школи може бути ефективною за умови вивчення й упровадження в освітній процес продуктивних здобутків і досвіду зарубіжних освітніх систем із означеної проблеми.
     Вчителі розглянули навички Daily-5 (читання для себе, читання для когось, слухання, робота зі словами, письмо для себе) і Daily-3.
     На відміну від специфіки роботи вчителя у традиційній українській школі, вчителі, що працюють за технологією Daily, взаємодіють з тими здобувачами освіти , хто потребує їхньої уваги  . Учителі працюють з маленькою групою дітей, а решта учнів працює самостійно. У кінці дня вчителі спілкуються з кожним учнем. Вони підсумовують успішні досягнення, які дитина мала протягом дня.

      Члени ММО брали активну участь у  тренінгах, аукціонах методичних ідей, практикумах.

         Формування особистості і її розвиток здійснюються в процесі навчання, якщо виконуються важливі умови:
·                   Створення позитивного настрою до навчання.
·                   Відчуття позитивної атмосфери у колективі для здійснення спільної мети.
·                   Можливість висказувати свою думку і вислуховувати товаришів.
·                   Учитель - це друг, радник, старший товариш.

        Всі ці умови здійснюють інтерактивні технології кооперативного навчання: робота в парах і групах. Головна мета групової  і парної роботи - розвиток мислення учнів. 
         З 1 вересня 2018 року  українські першокласники навчаються за допомогою наборів LEGO. А все завдяки благодійній ініціативі фонду The LEGO Foundation, який наразі активно займається освітніми проектами.
      Багато хто за старою звичкою сприймає конструктори від  LEGO як цікаву іграшку, якою можна гратися дома, а от до школи – зась.
      Проте не все так просто. LEGO почали використовувати в освітніх цілях ще в 1960-х роках минулого століття, тож не дивно, що згодом керівництво компанії вирішило створити окремий департамент з розвитку освітньої продукції.
         З того часу популярність наборів в освіті тільки росте. При чому особливо актуальним є їх використання дітьми молодшого шкільного віку, оскільки дозволяє допитливим та активним дітям на 100% проявити свої можливості та творчі нахили.
        Багато  завдань, які можна виконувати з допомогою конструктора.      
МОН спеціально розробило офіційний посібник «Шість цеглинок» від The LEGO Foundation.
       Прийшовши до першого класу, діти швидко вчаться розуміти, що навчання та гра – різні речі, які між собою ніяк не пов’язані.
         Тому уроки для них швидко стають дуже нудними, але проблема в тому, що у такому віці діти ще хочуть та мають гратися.
       Звісно, вчити здобувачів освіти  математиці треба, але можна робити це не нудно, а навпаки, оригінально та весело.
        З допомогою всього кількох цеглинок  юні  здобувачі освіти протягом навчального року вчились  рахувати, розв’язувати задачі ,робити звуко-буквений аналіз слів, знаходити зайвий предмет, складати речення, працювати в парі і групі.

        Самоосвіта педагога – це складова моделі розвитку ключових компетентностей учителів початкових класів і один із шляхів реалізації проблеми.
        Сьогодні важливим є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати та управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись впродовж життя.
       Результатом цього є самодостатня, творча особистість педагога. Професійне самовдосконалення вчителя здійснювалось через самоосвіту, а також через активну участь у різноманітних методичних заходах.
       Члени МО брали активну участь у семінарах, майстер-класах, тренінгах, які проводили в своїх школах.
      
       Так, вчителі 1-х класів гуманітарної гімназії ім.Т.Шевченка прийняли участь у педраді «Створення  в  колективі  закладу  освіти  умов  для  реалізації  Концепції НУШ:  обмін сучасними підходами,  ідеями  та творчими задумами»,  а вчитель  Міхольська О.І.  познайомила  педагогічний  колектив           СЗОШ № 9  з  навичками  Daily-5   і  Daily-3.

     27 серпня 2018 року стартував сезон Інтернет-олімпіад «Всеосвіта 2018-2019» . Діти 1-А і 1-Б класів СЗОШ № 9 (класоводи Міхольська О.І., Кононець О.О.) взяли участь у семи олімпіадах.      Успішно виконавши  цікаві завдання в онлайн- та офлайн-режимі, учні отримали ексклюзивні грамоти та свідоцтва.
        
         З першого дня навчання педагоги    1-х класів прагнули  підсилювати виховний потенціал уроків і позаурочних заходів, формувати і закріплювати традиції своїх шкіл.     
        Для створення і згуртування дитячого колективу активно використовувалися форми гри і свята. Здобувачі освіти  брали участь у різноманітних виховних заходах, відвідували музеї, побували на екскурсіях тощо.
    Протягом року вчителі підготували і провели виховні заходи:       родинне свято «Мамин день», осінній ярмарок, «Новорічні пригоди»,  «Свято Букваря», свято «Святий Миколай, у кожну родину завітай!», та інші.
        Багато уваги вчителі 1-х класів приділяли вихованню екологічної грамотності своїх першокласників.
  
        22 квітня в НВК « Марганецька ЗОШ І – ІІІ ст. № 5 – ДНЗ» відбулася виставка виробів з промислових відходів під гаслом "Врятуємо планету разом!" Активними учасниками виставки стали першокласники НУШ.
         Діти СЗОШ № 9 під час тематичного тижня «Весна» вчились висаджувати і доглядати насіння різних культур.
      
          Система роботи в початкових класах побудована так, що всі заходи готуються спільно: учитель -  батьки  -  діти, що допомагає згуртувати дитячі колективи.
          Цьогорічні першокласники будуть навчатися в школі вже 12 років.
          Розбудова НУШ – це довготермінова реформа, але ми всі сподіваємося, що зміни, які чекають українських школярів і вчителів, дадуть змогу покращити якість освіти та наблизити її до кращих європейських та світових стандартів.