вівторок, 30 червня 2020 р.

Аналіз роботи міського методичного об’єднання вчителів 1-х класів за 2019-2020 н.р.


    Докорінні зміни в соціально-економічних умовах життя українського суспільства спричинили суттєві перетворення в системі освіти. Сьогодні перед школою постає завдання – не просто дати учням певні знання й уміння, а сформувати таку людину, яка здатна творчо мислити, приймати рішення й адаптуватися за будь-яких умов. Це вимагає перебудови діяльності педагога і, в першу чергу, його взаємодії з учнем на користь процесів саморозвитку й самоорганізації.
Керуючись методичною проблемою міста, методичне обєднання учителів перших класів у 2019-2020 навчальному році працювало над проблемою: «Створення умов для розвитку соціальної компетентності та громадянської активності молодшого школяра». 
Метою роботи методичного об’єднання стало: створення комфортних умов для навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, відчує себе частинкою соціуму, його важливою ланкою. Тому ця проблема і охопила всі сфери шкільного життя, весь навчально-виховний процес, де в центрі стоїть особистість – учень, з інтелектуальним, фізичним, творчим потенціалом.
         2019-2020 навчальний рік став для учителів перших класів роком роботи за стандартами «Нової української школи». Виходячи з цього, методичне об’єднання вчителів поставило перед собою такі завдання: всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості і допитливості; створення ефективних засобів методичного супроводу для здійснення освітньої діяльності; інтеграцію у навчально-виховний процес дітей з особливими потребами; забезпечення освітньо-культурних потреб педагогів; розробка стратегічних цілей та оперативне планування освітнього процесу; упровадження сучасних ІКТ навчання в освітній процес; формування позитивного іміджу педагогічної діяльності.
         Якісна освіта з кожним днем стає все більш нагальною проблемою нашого часу, тому вся діяльність педагогічних працівників ММО 1 – х класів була націлена саме на її досягнення, на виховання молодших школярів у сучасних умовах. «Учитель повинен усе життя працювати над самовдосконаленням», - писав В.Сухомлинський. Лише творчий учитель може сформувати творчу особистість, лише творчий учитель буде модератором змін у підходах до  навчання та змісту освіти.
Якісний склад ММО:
                    Вчителів – 15;
                   Вищу освіту мають – 14;
                  Категорії: вища – 9
                  перша – 1
                  друга – 1
          Звання: старший учитель – 7
              вчитель – методист  - 3.
         Протягом 2019 – 2020 навчального року було проведено три засідання методичного обєднання (два – офлайн, одне – онлайн (під час дистанційного навчання)):
1.    Особливості організації освітнього процесу в початкових класах у 2019 – 2020 н.р.
2.    Ефективне навчальне середовище як чинник підвищення якості знань молодшого школяра.
3.    Модернізація змісту освіти. Компетентності сучасного вчителя.
Засідання та обговорення ключових питань проводилося у різних формах:

 •       круглий стіл;
 •        методична скринька;
 •        обмін досвідом;
 •        аукціон педагогічних ідей;
 •       презентація;
 •       панорама ідей;
 •        інфоцентр.
Круглий стіл: «Опрацювання інструктивно - методичних матеріалів МОН України щодо організації навчально – виховного процесу у 2019-2020 н.р. (Розум С.А.); «Групові стратегії навчання в системі НУШ» (Гордієнко А.В.).
Методична скринька: «Ранкові зустрічі як засіб соціалізації учнів» (Ленець В.В.), «Критичне мислення як засіб формування та розвитку  творчих здібностей молодшого школяра» (Розум С.А).
Обмін досвідом: «Планування – основа наукової організації. Обговорення  напрямків роботи ММО на 2019-2020 н.р.» (Розум С.А.), «Інклюзивна освіта – навчаємо і виховуємо разом» (Єрмушкіна Л.М.).
Аукціон педагогічних ідей: «Нестандартні форми роботи з учнями 1 класу» (Олійник Д.С.), «Інноваційні форми роботи з батьками в умовах реформування освіти» (Колісник Т.В.).
Презентації: «Динамічні паузи як один із ефективних методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра та попередження втоми» (Тугай Т.Ю.), « Презентація досвіду роботи Постоєнко О.О.».
Панорама ідей: « Формування особистості молодшого школяра засобами ігрової діяльності « (Смирна І.Г.), «Підсумки роботи ММО за 2019 – 2020 н.р.. Обговорення пропозицій щодо планування роботи на наступний навчальний рік».
Інфоцентр : «Аналіз роботи ММО за 2018 – 2019 н.р.» (Бесараб В.М.).
Доповідь: «Системно – діяльнісний підхід як філософія освіти початкової школи» (Разгільдєєва Л.В.), «Педагогіка партнерства як ключовий компонент НУШ» ( Крамар Л.А.).
     Протягом навчального року вчителі методичного обєднання продовжили займатися самоосвітою. Ними було пройдено 140 вебінарів на освітніх платформах «Всеосвіта», «На урок», «MCFR», «Prometheus». Учителями пройдені онлайн – курси «Бери і роби», «Вчимося жити разом», «Онлайн – сервіси для вчителів», «Цифрові навички для вчителів», «Вчимося жити разом», «Основи здоров’язбережувальної компетентності», «»Медіаграмотність для освітян», «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами», «Наскрізна медіа освіта: Особливості створення навчального Caption video», «Технології дистанційного навчання в початковій школі: рекомендації для профі і не тільки», «Інтернет – олімпіади як інструмент урізноманітнення освітнього процесу», «Впровадження інновацій в школах».
     Учитель ЗОШ №9 Разгільдяєва Л.В. взяла участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інновації в роботі вчителя початкових класів: виклики і реалії НУШ» у м. Львові, її стаття «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ» надрукована у збірнику тез доповідей учасників конференції.
     Учитель ЗОШ №2 Філякіна М.Ю. виборола I місце зонального туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» у номінації «Початкова освіта».
     Видавнича діяльність. Учитель Бесараб В.М. опублікувала 30 конспектів уроків і 3 виховних заходи на платформі «На урок». Разгільдєєва Л.В. розмістила на сайті «Методичний портал» виховний захід «Посвята в першокласники» і урок «Інформаційна безпека», в журналі «Початкова школа» урок з літературного читання «Краса рідної природи. О.Олесь «Степ». Два конспекти уроків Тугай М.Ю. надруковані у збірці «Наскрізна медіаосвіта в НУШ» і на порталі «Медіаосвіта та грамотність». Конспект уроку «Подорож до Лепбукляндії материків» надрукувала Філякіна М.Ю. у збірці «Наскрізна медіаосвіта в НУШ». Постоєнко О.О. опублікувала конспект уроку з навчання грамоти «Закріплення букви Ш, ш. ЇЇ звукового значення» та  виховний захід «На крилах весни прилітають птахи» в електронному освітньому журналі «На урок» .
     2019-2020 навчальний рік став стартовим для впровадження дистанційного навчання в школі. Учителі перших класів прийняли виклик сьогодення і освоювали нові інструменти онлайн – навчання та онлайн – спілкування з батьками та колегами.  Під час карантину освітній процес продовжувався через різноманітні  онлайн-сервіси: Viber, Google classroom, Zoom.
Перспективи діяльності методичного обєднання

 • ефективне впровадження принципів та засад нової української школи;
 •  підвищення теоретичного та практичного рівня вчителів з питання «Нова українська школа
 • освоєння інструментів дистанційного навчання;
 •  впровадження інноваційних сучасних технологій навчання;
 •    спрямування роботи кожного вчителя на навчальні можливості кожного учня;
 •   використовування системного підходу до роботи зі здібними та обдарованими дітьми;
 •   посилення практичного спрямування початкового навчання мови;
 •   формування позитивної мотивації навчально – пізнавальної діяльності;
 •   ефективне використання сучасних інформаційних технологій  щодо забезпечення підвищення пізнавальних інтересів до вивчення української мови, літературного читання, математики;
 •   удосконалення психолого – педагогічної освіти вчителів шляхом друку матеріалів у фахових виданнях й на освітніх сайтах.




                               

Немає коментарів:

Опублікувати коментар